Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Föredragningslista 01.12.2021 kl. 18:00 -
Centralen för bildning och välfärd, Karlskronabulevarden 8, 07900 LOVISA

Saknr.   Rubrik  Föredragningslista i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslista
4   Aktuellt om Isnäs skola, Isnäsin koulu och Isnäs daghem
5 Morgon- och eftermiddagsverksamhetens verksamhetsplan inom den grundläggande utbildningen och resultaten på enkäten som gjorts för läsåret 2020-2021
6   Svaren på förfrågan gällande verkningarna efter förändringarna i skolornas servicenät
7 Överlåtelse av det privata gruppfamiljedaghemmet Krisumajas verksamhet som ska ordnas av staden från och med 1.1.2022 och ytterligare åtgärder
8 Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
9   Tjänsteinnehavarbeslut
10   Övriga ärenden
11   För kännedom
12   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Vakkuri-Johansson Emmi-Liina ordförande
Kekkonen Jari vice ordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Wide Roger ledamot
Stenberg Immo ledamot
Isotalo Arja stadsst. ordförande
Hämäläinen Satu stadsst. repr.
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Ylitalo Ossi ungdomsfullm. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv controller
Tenhunen Timo utbildningschef