Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 26.05.2021 klo 18:00 - 21:15

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
52   Mötets laglighet och beslutförhet
53   Protokolljusterare
54   Godkännande av föredragningslista
55 Morgon- och eftermiddagsverksamhetens verksamhetsplan inom den grundläggande utbildningen och resultaten på enkäten som gjorts för läsåret 2020-2021
56   Aktuellt om en barnvänlig kommun -verksamhetsmodellen i Lovisa
57   Att ge ett utlåtande om Valkoms och dess närområdens delgeneralplan
58   Roberta Roos utredningsrapport om skolans inverkan på skolframgången
59 Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
60   Tjänsteinnehavarbeslut
61   För kännedom
62   Övriga ärenden
63   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Hyppölä Laura viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hovi Antti ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Liljestrand Tom stadsst. ordf.
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Ylitalo Ossi ungdomsfullm. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv controller
Noroviita Erja M. Vuokkos ersättare
Hämäläinen Päivi välfärdsplanerare, koordinator
Roo Roberta lärare
Åminne Tuula koordinator
Staffans Sten K.Willners ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 02.06.2021