Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 28.04.2021 klo 18:00 - 20:29

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
37   Mötets laglighet och beslutförhet
38   Protokolljusterare
39   Godkännande av föredragningslista
40   Resultaten för TEAviisari 2019
41   Om projekten Språkmedveten skola och Erövra språket
42   Priset från och med 1.8.2021 för plats inom småbarnspedagogik som säljs till andra kommuner
43   Lovisa stads städservice bindande deltagande i upphandling av matt- och handduksservice
44   Småbarnspedagogikens skiftomsorg från och med 1.8.2021
45 Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
46   Upphandlingsbeslut, Lovisa stads upphandling av färska bageriprodukter
47   Skol- och pysselmaterial 2022-2024 (2026) - att ansluta sig till samordnad upphandling
48   Tjänsteinnehavarbeslut
49 För kännedom
50   Övriga ärenden
51   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Hyppölä Laura viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hovi Antti ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Liljestrand Tom stadsst. ordf.
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Ylitalo Ossi ungdomsfullm. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv controller
Staffans Sten K. Willners ersättare
Hämäläinen Päivi välfärdsplanerare
Laaksonen Jaana pojektkoordinator

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 07.05.2021