Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 22.02.2021 klo 17:30 - 19:57

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
47   Mötets laglighet och beslutförhet
48   Protokolljusterare
49   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
50   Försäljning av byggnader med anknytande markområde i Strömfors bruk som ägs av Lovisa stad
51   Nämndernas och sektionernas beslut
52   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
53   Ändring av delägaravtal, Kymmenedalens El Ab
54   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Liljestrand Tom ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Skogster Leif ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Sederholm Eva ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Siljander Paula ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Paljakka Sari Dir. för centr. för näringsliv och infrastruktur

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 3.3-24.3.2021.