Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 09.02.2021 klo 17:00 - 18:01

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4   Godkännande av fakturor år 2021
5 Driftshushållsplanen för år 2021
6 Investeringsplanen för år 2021
7   Lovisanejdens Vatten Ab:s avtal om ansvar- drifts- och jourtjänstgörings uppgifter
8   För kännedom
9   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Böhme Fredrik medlem/ekonomichef
Blomberg Ulf projektledningschef/inbjuden
Karlsson Mikael stst representant
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.