Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 03.02.2021 klo 17:00 - 19:33

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
9   Mötets laglighet och beslutförhet
10   Val av sekreterare
11   Jäv
12   Justering av protokollet
13   Beslut om upphandling av granskningstjänster för Lovisa stads förvaltning och ekonomi för räkenskapsåren 2021-2024
14   Direktören för centralen för bildning och välfärds översikt
15   Redogörelser för bindningar
16   Möjliga övriga ärenden
17   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Kinnunen Kirsi direktör för centralen för bildning och välfärd
Böhme Fredrik ekonomichef
Slotte Martin GR, OFGR, CIA
Katila Laura KPMG sakkunnig, revision, sekreterare

Till påseende  
I det allmänna datanätet.