Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 08.02.2021 klo 17:30 - 23:00

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
28   Mötets laglighet och beslutförhet
29   Protokolljusterare
30   Revisorns rapportering
31 Undervisningspersonalens permitteringar 2021
32   Att grunda tjänsteförhållande: matematik- och fysiktimlärartjänst i heltidsanställning (2127) från och med 1.8.2021, som utplaceringsplats Harjurinteen koulu
33 Att bekräfta giltigheten av de borgen som aktieägarna i Oy Apotti Ab ingått
34   Upphandling av multifunktionsskrivare och skrivare med service 2021-2023 / anslutning till gemensam upphandling som genomförs av Hansel Ab
35 Rekrytering av direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur
36   Utlåtande om tillämpning av förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB) i enskilt fall/Isnäs Port Oy Ltd
37   Röstning i anstalter och hemmaröstning vid kommunalvalet 2021
38 Försäljning av strandtomt nr 207
39 Att godkänna Lovisa stads strategi
40   Utbetalning av ersättning åt stadsdirektören för utebliven bilförmån
41   Nämndernas och sektionernas beslut
42   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
43   Övriga ärenden
44 Avtal om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
45   Att inhämta stadsstyrelsens utlåtande
46   Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Siljander Paula ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef
Lindroos Markus infrastrukturchef
Hinttaniemi Jonna Skogsters ersättare
Hämäläinen Satu Isotalos ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 16.2-9.3.2021.