Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 25.01.2021 klo 17:30 - 18:32

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
19   Mötets laglighet och beslutförhet
20   Protokolljusterare
21   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
22 Godkännande av dispositionsplan för demokratitjänster samt för stadskanslicentralen för 2021 och godkännande av verifikat 2021
23   Uttryck för stöd för att museet för vildmarks- och naturkultur ska placeras i Pyttis
24   Allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen vid kommunalvalet 2021
25   Nämndernas och sektionernas beslut
26   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
27   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Siljander Paula ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla