Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 10.02.2021 klo 18:04 - 19:53

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
12   Mötets laglighet och beslutförhet
13   Protokolljusterare
14   Godkännande av föredragningslistan
15   Ändring av uppgiftsbenämningen turistsekreterare till kultur- och turistkoordinator
16   Ändring av uppgiftsbenämningen uppsökande ungdomsarbetare till koordinerande uppsökande ungdomsarbetare
17   Att ge utlåtande till programmet för att främja kulturen och kulturturismen
18   Godkännande av dispositionsplan 2021, välfärdsnämnden
19   Principer för utdelning av välfärdsnämndens bidrag 2021
20   Val av årets idrottare och premiering av framgångsrika idrottare
21   Val av årets veteranidrottare
22   Mottagare av Hilleröd-pokalen 2020
23   Årets aktiva
24   Anhållan om understöd, FC Lovisa
25   Understöd för simresor, Lovisa simsällskap
26   Koordineringsgrupp för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun
27   Tjänsteinnehavarbeslut
28   Övriga ärenden
29   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Kähärä Erika ledamot
Laiho Pasi ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Haverinen Katri ersättare
Rossi Reeta ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Mia Heijnsbroek-Wirén stadsst. ord.
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Järvinen Lilian kultur- och turismkoordinator

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 19.02.2021