Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 19.01.2021 klo 18:00 - 18:07

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
15   Mötets laglighet och beslutförhet
16   Protokolljusterare
17 Att anhängiggöra ett ärende som gäller återkallande av förtroendeuppdrag enligt 34 § i kommunallagen på basis av ett initiativ gjort av SFP:s fullmäktigegrupp 12.1.2021
18   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Siljander Paula ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 25.1-15.2.2021