Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 11.01.2021 klo 17:37 - 19:12

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3 Verkställighetsanvisningar för budgeten 2021
4   Köp av aktier i Kymmenedalens El Ab
5   Allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen vid kommunalvalet 2021
6 Försäljning av strandtomt nr 125
7 Försäljning av strandtomt nr 161
8   Koordineringsgrupp för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun
9 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
10   Nämndernas och sektionernas beslut
11   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
12   Övriga ärenden
13   Att utse medlemmar för Lovisa stad till uppföljningsgruppen för beredningsprojekteten för social- och hälsovårdsreformen i östra Nyland
14   Tidsbundet arrangemang för uppgifterna inom kommunikationsteamet

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Siljander Paula ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Grönholm Thomas personalchef, sekreterare
Böhme Fredrik ekonomichef
Björkman-Nystén Nina Heijnsbroek-Wiréns ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 19.1-9.2.2021