Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion
Protokoll 26.01.2021 klo 18:17 - 19:40

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslista
4 Lovisa Gymnasiums lokala läroplan och omfattning på studierna fr.o.m. 1.8.2021
5   För kännedom
6   Övriga ärenden
7   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Bäcklund Marina ordförande
Hannus Daniel viceordförande
Hinttaniemi Jonna ledamot
Hovi Karolina ledamot
Hurmerinta Anders ledamot
Konttinen Lisbeth ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsst. ordf.
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Ståhl Linus ungdomsf. repr.
Fabritius Mikaela Mörskom repr.
Lindfors Annika Lappträsk repr.
Tenhunen Timo utbildningschef
Nordström Anders sakkunnig, rektor