Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 21.12.2020 klo 17:30 - 18:58

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
336   Mötets laglighet och beslutförhet
337   Protokolljusterare
338   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
339 Lovisas resultat för enkäten Den trygga vardagen i östra Nyland 2020
340   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2020-30.11.2020
341 Rekrytering av direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur
342 Försäljning av strandtomt nr 80
343 Försäljning av strandtomt nr 106
344 Utmaning som gäller skolmobbning och riktad till fullmäktige
345 Verksamheten vid Forsby hälsogård, fullmäktigemotion
346   Nämndernas och sektionernas beslut
347   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
348   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Skogster Leif ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Tuomala Kalle-Oskar representant för ungdomsfullmäktige
Böhme Fredrik ekonomichef
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare
Paakkarinen Toni Kekkonens ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 30.12.2020-20.1.2021