Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 09.12.2020 klo 17:00 - 21:19

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
105   Mötets laglighet och beslutförhet
106   Val av sekreterare
107   Jäv
108   Justering av protokollet
109   Anbudsförfrågan om tjänster för revision av Lovisa stads förvaltning och ekonomi 2021-2024
110   Tf direktören för centralen för näringsliv och infrastrukturs översikt
111   Grundtrygghetsdirektörens översikt
112   Revisorns rapportering
113 Redogörelser för bindningar
114   Möjliga övriga ärenden
115   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA
Katila Laura KPMG sakkunnig, revision, sekreterare
Böhme Fredrik ekonomichef
Paljakka Sari tf dir. för centr. för näringsliv och infrastrur
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör

Till påseende  
I det allmänna datanätet.