Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 07.12.2020 klo 17:30 - 19:38

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
322   Mötets laglighet och beslutförhet
323   Protokolljusterare
324   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Rahkonen
325 Anslagsändringar i budgeten för 2020
326 Budget och ekonomiplan 2021-2023
327   Att bevilja Oy Apotti Ab proprieborgen, tilläggsborgen (programmet för kommunalt företagscertifikat)
328 Godkännande av slutredovisningen/bokslutet för och likvidationen av Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland
329   Att bestämma löner för de anställda inom bostadsmässaorganisationen
330   Beviljande av prövningsbaserad arbetsledighet
331   Stadsfullmäktiges sammanträden 2021
332 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
333   Nämndernas och sektionernas beslut
334   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
335   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Siljander Paula ledamot
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla