Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rådet för personer med funktionsnedsättning
Protokoll 19.10.2020 klo 16:00 - 17:00

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
7   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
8   Val av protokolljusterare
9   Att godkänna ärendelistan till arbetsordning
10 Tillgänglighetsarbetsgruppen i Lovisa stads begäran om utlåtande till rådet för personer med funktionsnedsättning
11 Arbetsgruppen för främjande av hälsa och välfärds begäran om utlåtande till rådet för personer med funktionsnedsättning
12   Jonas rapport om grupparbete
13   Övriga ärenden
14   Avslutande av sammanträdet

Ledamot Uppgift
Haverinen Katri ordförande
Tikander Helena ledamot
Vatanen Liisa ledamot
Ollas Minna ledamot
Lindström Jonas ledamot
Penttilä Tuula sekreterare