Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 05.11.2020 klo 17:00 - 20:35

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
95   Mötets laglighet och beslutförhet
96   Val av sekreterare
97   Jäv
98   Justering av protokollet
99   Stadsstyrelseordförandens översikt
100 Personalchefens översikt
101 Stadsstyrelsens bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen för 2019
102 Redogörelser för bindningar
103   Möjliga övriga ärenden
104   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Katila Laura KPMG sakkunnig, revision, sekreterare
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsstyrelsens ordförande
Grönholm Thomas personalchef

Till påseende  
I det allmänna datanätet.