Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 23.11.2020 klo 17:30 - 22:04

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
304   Mötets laglighet och beslutförhet
305   Protokolljusterare
306   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
307 Upphandling av företags, utvecklings- och turismtjänster
308 Teckning av aktier i Kuntien Tiera Oy
309 Upphandling av datatjänster för Lovisa stad
310   Lokalt avtal om hur periodarbete utförs
311 Anhållan om understöd, Svenska Finlands folkting
312   Att bevilja Lovisa Bostäder Ab kapitallån för eget kapital
313   Köp av fastigheten Kuggom
314 Försäljning av strandtomt nr 87
315   Försäljning av bostadsaktier
316   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2020 - 31.10.2020
317 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
318   Nämndernas och sektionernas beslut
319   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
320   Övriga ärenden
321   Justering av grundtrygghetsdirektörens lön

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Siljander Paula ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Tuomala Kalle-Oskar representant för ungdomsfullmäktige
Böhme Fredrik ekonomichef
Paljakka Sari tf direktör för näringsliv och infrastruktur
Lindström David VD, Cursor Oy
Salmi Ville VD, Lovisa Bostäder Ab

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 2-23.12.2020.