Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 10.12.2020 klo 17:00 - 18:27

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
42   Mötets laglighet och beslutförhet
43   Protokolljusterare
44   Godkännande av föredragningslistan
45   Justering av avgifter för år 2021
46   Mandat att lyfta lån av staden för investeringar 2020
47   Gottgörelse till abonnenter till följd av avtal om skötsel av dagvattenrör.
48   Investeringobjektens anslagsöverföring
49 Byggande av vattenservice i Drottningstrandens södra del
50   För kännedom
51   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Sokka-Tuomala Anne medlem
Böhme Fredrik medlem/ekonomichef
Blomberg Ulf projektledningschef/inbjuden
Karlsson Mikael stst representant
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.