Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 09.11.2020 klo 17:30 - 20:14

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
292   Mötets laglighet och beslutförhet
293   Protokolljusterare
294   Att utse representant vid samkommunsstämma, samkommunen Eteva kuntayhtymä
295   Justering av grundtrygghetsdirektörens lön
296 Beslut om uppsägningar i enlighet med samarbetsförhandlingarnas resultat
297   Att bevilja Oy Apotti Ab proprieborgen, tilläggsborgen (programmet för kommunalt företagscertifikat)
298 Utlåtande om räddningsverket i Östra Nylands beslut om servicenivån 2021-2024
299   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2020-30.9.2020
300 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
301   Nämndernas och sektionernas beslut
302   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
303   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Siljander Paula ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Tuomala Kalle-Oskar representant för ungdomsfullmäktige
Hinttaniemi Jonna Skogsters ersättare
Böhme Fredrik ekonomichef
Kinnunen Antti localchef
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Paljakka Sari tf direktör för näringsliv och infrastruktur

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 17.11-8.12.2020