Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 27.10.2020 klo 09:00 - 15:25

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
288   Mötets laglighet och beslutförhet
289   Protokolljusterare
290 Budget och ekonomiplan 2021-2023
291   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare
Böhme Fredrik ekonomichef
Lindroos Markus infrastrukturchef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 5.11-26.11.2020.