Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 15.10.2020 klo 17:00 - 19:00

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
35   Mötets laglighet och beslutförhet
36   Protokolljusterare
37   Godkännande av föredragningslistan
38 Personalplanen för år 2021
39 Budget 2021, ekonomiplan 2022 - 2023
40   För kännedom
41   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Sokka-Tuomala Anne medlem
Böhme Fredrik ekonomichef
Blomberg Ulf projektledningschef/inbjuden
Karlsson Mikael stst representant
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.