Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 26.10.2020 klo 09:15 - 16:38

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
277   Mötets laglighet och beslutförhet
278   Protokolljusterare
279   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
280 Omallokering av investeringsanslag - centralen för bildning och välfärds stora skolprojekt och centralen för näringsliv och infrastrukturs arbetsmaskin
281 Försäljning av strandtomt nr 153
282 Kumulativ projektuppföljning av inkomster/utgifter för bostadsmässan från år 2019 till slutet av år 2024, fullmäktigemotion
283 Uppgiftshelheterna vid Lovisa medborgarinstitut och att besätta uppgiften som deltidsanställd byråsekreterare från och med 1.1.2021
284 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
285   Nämndernas och sektionernas beslut
286   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
287 Budget och ekonomiplan 2021-2023

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare
Tuomala Kalle-Oskar representant för ungdomsfullmäktige
Hagfors Kari grupprepresentant för centern
Noroviita Timo grupprepresentant för de gröna
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Kinnunen Kirsi direktör för centralen för bildning och välfärd
Paljakka Sari tf direktör för näringsliv och infrastruktur
Paakkarinen Markku direktör för vattenäffarsverket
Grönholm Thomas personalchef
Tenhunen Timo utbildningschef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 5.11-26.11.2020.