Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 05.10.2020 klo 17:00 - 19:57

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
84   Mötets laglighet och beslutförhet
85   Val av sekreterare
86   Jäv
87   Justering av protokollet
88   Stadsdirektörens översikt
89   Ekonomichefens översikt
90 Stadsstyrelsens bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen för 2019
91   Redogörelser för bindningar
92 Anmälningsärenden
93   Möjliga övriga ärenden
94   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA
Katila Laura KPMG sakkunnig, revision, sekreterare
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Böhme Fredrik ekonomichef

Till påseende  
I det allmänna datanätet.