Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Direktionen för Lovisa medborgarinstitut
Protokoll 29.09.2020 klo 18:00 - 19:41

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
14   Mötets laglighet och beslutförhet
15   Protokolljusterare
16   Starten för läsåret 2020-2021
17   Inverkan av sparåtgärderna på medborgarinstitutets verksamhet
18   Övriga ärenden
19   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Rosenberg, Thomas ordförande
Hagfors, Kari ledamot
Hannus, Daniel ledamot
Haverinen, Katri ledamot
Selander, Leena ledamot
Tamminen, Lea ledamot, Pyttis
Virtala, Timo ledamot, Lappträsk
Lill-Smeds, Tanja vicerektor
Sillanpää, Merja rektor, sekreterare
Tenhunen, Timo tf. direktör för centralen för bildning och välfär