Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 12.10.2020 klo 17:30 - 20:15

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
262   Mötets laglighet och beslutförhet
263   Protokolljusterare
264 Lokalt tjänstekollektivavtal om att ordna läkarens arbete och om läkarens arvoden som betalas
265   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2020 - 31.8.2020
266   Fastställande av inkomstskattesatsen för 2021
267   Fastställande av fastighetsskattesatsen för 2021
268   Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av överklagande som gäller stadsfullmäktige i Lovisa stads beslut 9.7.2020 § 62
269 Försäljning av strandtomt nr 53
270 Försäljning av strandtomt nr 92
271 Försäljning av strandtomt nr 193
272   Nämndernas och sektionernas beslut
273   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
274   Övriga ärenden
275   Lovisa stads utlåtande om miljökonsekvensbedömningsprogrammet för Lovisa kärnkraftverk
276 Försäljning av strandtomt nr 150

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef
Paajanen Mikko Loviisan Lämpö Oy, vieras
Poukka Ville CapMan Infra, vieras
Antila Sauli CapMan Infra, vieras
Thesslund Stefan Liljestrands ersättare
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 20.10-10.11.2020