Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 22.09.2020 klo 17:00 - 18:54

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
29   Mötets laglighet och beslutförhet
30   Protokolljusterare
31   Godkännande av föredragningslistan
32   Budget 2021, ekonomiplan 2022 - 2023
33   För kännedom
34   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Sokka-Tuomala Anne medlem
Böhme Fredrik ekonomichef
Blomberg Ulf projektledningschef/inbjuden
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.