Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 02.09.2020 klo 17:00 - 19:45

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
73   Mötets laglighet och beslutförhet
74   Val av sekreterare
75   Jäv
76   Justering av protokollet
77   Direktören för stadskanslicentralens översikt
78   Redogörelser för bindningar
79   Revisionsnämndens utvärderingsplan för 2017-2020 och arbetsprogrammet för 2020
80   Revisionens arbetsprogram för 2020
81 Anmälningsärenden
82   Möjliga övriga ärenden
83   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA
Katila Laura KPMG sakkunnig, revision, sekreterare
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen

Till påseende  
I det allmänna datanätet.