Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 21.09.2020 klo 17:34 - 20:26

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
242   Mötets laglighet och beslutförhet
243   Protokolljusterare
244   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
245   Att bevilja kapitallån till Lovisa Bostäder Ab
246   Lovisa Hamnfastigheter Ab - ändring av återbetalningen av lånet från Lovisa stad
247   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2020-31.7.2020
248 Bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen 2019
249 Utlåtande om regeringens propositionsutkast till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet och om inrättandet av landskap
250 Utlåtande om planen för väghållande och trafiken 2021-2024
251 Försäljning av strandtomt nr 56
252 Försäljning av strandtomt nr 65
253 Försäljning av strandtomt nr 176
254   Att genomföra modellen Barnvänlig kommun från och med 1.9.2020
255 Fullmäktigemotioner
256 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
257   Nämndernas och sektionernas beslut
258   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
259   Övriga ärenden
260   Lovisa stads utlåtande gällande yrkande att avbryta verkställigheten av permitteringarna
261   Ändring i personalplanen för bostadsmässorganisationens del

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Grönholm Thomas personalchef,sekreterare
Böhme Fredrik ekonomichef
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 29.9-20.10.2020.