Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 07.09.2020 klo 17:36 - 19:55

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
229   Mötets laglighet och beslutförhet
230   Protokolljusterare
231 Delårsrapport januari-juni 2020
232   Att bevilja Oy Apotti Ab proprieborgen
233 Östra Nylands säkerhetsprogram 2018-2021
234   Att avvisa begäran om omprövning; stadsstyrelsens beslut om verkställighet av stadsfullmäktiges beslut (§ 192, 14.7.2020)
235   Att utse en person till tjänsteförrättande direktör för centralen för näringsliv- och infrastruktur
236   Nämndernas och sektionernas beslut
237   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
238   Övriga ärenden
239   Personalarrangemang inom enheten ekonomitjänster
240   Utlåtande om Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen
241   Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Grönholm Thomas personalchef,sekreterare
Böhme Fredrik ekonomichef
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 11.9-2.10.2020