Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 25.08.2020 klo 17:00 - 20:04

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
21   Mötets laglighet och beslutförhet
22   Protokolljusterare
23   Godkännande av föredragningslistan
24 Delårsrapport 1-6 / 2020
25   Budget 2021, ekonomiplan 2022 - 2023
26   Wacsi undersökning
27   För kännedom
28   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Sokka-Tuomala Anne medlem
Böhme Fredrik ekonomichef
Blomberg Ulf projektledningschef/inbjuden
Karlsson Mikael stst representant
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.
Örling Tuomo driftchef/inbjuden