Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 24.08.2020 klo 17:30 - 19:25

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
214   Mötets laglighet och beslutförhet
215   Protokolljusterare
216 Att utse representanter till ordinarie förbundsmöte 2020 för Sydkustens landskapsförbund r.f.
217 Att ändra grundavtalet för Kårkulla samkommun
218 Lovisa stads utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2021-2023
219   Utlåtande till Nylands förbund om färdplanen för ett klimatneutralt Nyland 2035
220 Remissdebatt om beredningen av budgeten 2021
221   Att inleda samarbetsförhandlingar
222 Antalet fullmäktigeledamöter för den fullmäktigeperiod som inleds 1.6.2021, fullmäktigemotion
223 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
224   Nämndernas och sektionernas beslut
225   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
226   Övriga ärenden
227   Upphandling av försäkringstjänster för Lovisa stad
228   Att ansöka om höjning av statsandelar enligt prövning år 2020

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef
Bruce Marina Uutinens ersättare
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 31.8-21.9.2020