Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 10.08.2020 klo 17:30 - 19:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
200   Mötets laglighet och beslutförhet
201   Protokolljusterare
202   Natur och Miljös förbundskongress 12.9.2020, val av ombud
203   Beredskap inför coronavirusepidemin och ibruktagande av specialbefogenheter
204   Sponsorering av Lovisa Tors representationslag i innebandy
205 Sammanslagning av affärsverksamheten för Uudenmaan Sairaalapesula Oy och Puro Tekstiilihuolto Oy
206   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2020 - 30.6.2020
207   Helsingfors förvaltningsdomstols begäran om utlåtande 29.6.2020 20956/03.04.04.04/2020
208 Försäljning av strandtomt nr 39
209 Försäljning av strandtomt nr 40
210 Försäljningspriserna för tomterna på bostadsmässområdet
211 Att avstå från att anordna bostadsmässa på grund av den kritiska ekonomisituationen, fullmäktigemotion
212   Lovisa stads upphandling av persontrafik 2020
213   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Bruce Marina Uutinens ersättare
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 14.8-4.9.2020