Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 14.07.2020 klo 17:30 - 19:19

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
190   Mötets laglighet och beslutförhet
191   Protokolljusterare
192   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
193   Begäran om utredning till Lovisa stad om hur kostnaderna för samarbetsområdet för social- och hälsovårdstjänster bildas och fördelas
194   Statskontorets meddelande om möjligheten att ansöka egendom i dödsbo
195   Att förbinda sig till Hansel Ab:s gemensamma upphandling som gäller ramavtal för bilar och tjänster och ramavtal för leasingtjänster för bilar
196   Personalarrangemang inom enheten ekonomitjänster
197   Nämndernas och sektionernas beslut
198   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
199   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla