Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 22.06.2020 klo 17:30 - 20:21

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
160   Mötets laglighet och beslutförhet
161   Protokolljusterare
162 Nytt lönesystem
163 Lokalt tjänste- och kollektivavtal angående åtgärdsarvoden som betalas till vårdpersonal
164   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
165   Att utse representant vid samkommunsstämma, samkommunen Eteva kuntayhtymä
166   Val av servicechef
167 Godkännande av Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylands bokslut för 2019 och beviljande av ansvarsfrihet för 2019
168 Försäljning av strandtomt nr 50
169 Försäljning av strandtomt nr 165
170 Försäljning av strandtomt nr 225
171 Utlåtande om Isnäs Port Ltd:s ansökan, miljötillstånd för Isnäs hamn, Lovisa
172 Remissdebatt om beredningen av budgeten 2021
173   Nämndernas och sektionernas beslut
174   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
175   Övriga ärenden
176   Lovisa stads upphandling av persontrafik 2020

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Siljander Paula ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Åminne Rasmus representant för ungdomsfullmäktige
Grönholm Thomas personalchef
Bruce Marina Uutinens ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 30.6-21.7.2020