Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 10.06.2020 klo 17:10 - 20:15

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
63   Mötets laglighet och beslutförhet
64   Val av sekreterare
65   Jäv
66   Justering av protokollet
67   Redogörelser för bindningar
68 Utvärderingsberättelsen 2019
69 Revisors rapportering
70   Godkännande av bokslutet 2019 och beviljande av ansvarsfrihet
71   Möjliga övriga ärenden
72   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA
Katila Laura KPMG sakkunnig, revision, sekreterare

Till påseende  
I det allmänna datanätet.