Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 08.06.2020 klo 17:30 - 20:47

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
136   Mötets laglighet och beslutförhet
137   Protokolljusterare
138 Lokala förtroendemannaavtal för Super r.f, Tehy r.f, Jyty r.f, JHL r.f samt FOSU r.f
139 Lokalt avtal om utryckningsbetonat arbete och utryckningspenning
140 Godkännande av bokslutet för 2019
141 Budget och ekonomiplan 2021-2023, anvisningar för planeringen
142 Upplösning och likvidation av Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland
143   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Sjödahl
144   Val av ledamöter till fullmäktige vid samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för mandatperioden som börjar 2017
145   Val av medlemmar och ersättare till uppbådsnämnden
146   Att utse ett dataskyddsombud
147   Att 1.8.2020 ändra Kirkonkylän koulus namn till Ruukin koulu
148 Försäljning av strandtomt nr 159
149 Försäljning av strandtomt nr 166
150 Försäljning av strandtomt nr 192
151 Försäljning av strandtomt nr 136
152 Försäljning av strandtomt nr 164
153 Försäljning av strandtomt nr 194
154   Försäljning av strandtomter
155 Låt Kyrkoby skola och Lekgården i Pernå kyrkoby samt Kuggom daghem fortsätta sin verksamhet utan avbrott, fullmäktigemotion
156 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
157   Nämndernas och sektionernas beslut
158   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
159   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Siljander Paula ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Hinttaniemi Jonna Sjödahls ersättare
Grönholm Thomas personalchef
Böhme Fredrik ekonomichef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla