Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 25.05.2020 klo 17:30 - 18:46

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
119   Mötets laglighet och beslutförhet
120   Protokolljusterare
121   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
122 Upphandling av Microsoftlicenser 2020-2023 / anslutning till gemensam upphandling som genomförs av Hansel Ab
123   Uppdatering av medlemsuppsättningen i mångprofessionell styrgrupp och arbetsgrupp för välfärdsarbetet i Lovisa stad och Lappträsk kommun för åren 2017-2021
124 Fastställande av Lovisa stads representanter i de bolag och föreningar som staden äger
125   Godkännande av bokslutet för 2019
126 Godkännande av beslut som hör till Rosk´n Roll Oy Ab:s bolagsstämma
127   Utlåtande om Maarakennus M. Laivola Oy:s vattenlagsenliga tillståndsansökning (ESAVI/4418/2020) för Garpgård i Lovisa
128   Utlåtande om MVL Lomat Oy:s vattenlagsenliga tillståndsansökning (ESAVI/4418/2020) / muddring av vattenområde och byggande av båtbrygga, sjösättningsramp och konstgjort grund, Lovisa
129 Försäljning av strandtomt nr 136
130 Försäljning av strandtomt nr 164
131 Försäljning av strandtomt nr 194
132 Kvällsmottagning i hälsocentralen, fullmäktigemotion
133   Nämndernas och sektionernas beslut
134   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
135   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Åminne Rasmus representant för ungdomsfullmäktige
Bruce Marina Uutinens ersättare
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 2-23.6.2020