Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 11.05.2020 klo 17:46 - 20:49

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
45   Mötets laglighet och beslutförhet
46   Val av sekreterare
47   Jäv
48   Justering av protokollet
49   Redogörelser för bindningar
50   Anmälningsärenden
51   Utvärderingsberättelsen 2019
52   Möjliga övriga ärenden
53   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA
Katila Laura KPMG sakkunnig, revision, sekreterare

Till påseende  
I det allmänna datanätet.