Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 04.05.2020 klo 17:00 - 20:31

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
37   Mötets laglighet och beslutförhet
38   Val av sekreterare
39   Jäv
40   Justering av protokollet
41 Rapporten om byggnadstillsynens och miljövårdsmyndighetens uppgifter
42   Utvärderingsberättelsen 2019
43   Möjliga övriga ärenden
44   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Katila Laura KPMG sakkunnig, revision, sekreterare

Till påseende  
I det allmänna datanätet.