Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 11.05.2020 klo 17:30 - 20:20

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
99   Mötets laglighet och beslutförhet
100   Protokolljusterare
101   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
102 Social- och patientombudsmannens utredning för 2019
103   Att teckna aktier i Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (yrkesinstitutet Prakticum)
104   Direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten, val av nya ledamöter
105   Försäljning av strandtomt nr 225
106 Anhållan om anslag för renovering av näringslivs- och infrastrukturcentralens nya lokaler
107 Att ta i bruk medborgarbudgetering, fullmäktigemotion
108 Att öka kommuninvånarnas möjligheter till inflytande, fullmäktigemotion
109 Offentlighet av ram-, upphandlings- och köpeavtal, fullmäktigemotion
110 Att beakta stadens helhetsintresse vid val, fullmäktigemotion
111 Fullmäktigemotioner
112   Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
113   Nämndernas och sektionernas beslut
114   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
115   Övriga ärenden
116   Anhållan om anslag för placering i fonden för inbetalt fritt eget kapital för Oy Apotti Ab
117   Lovisa stads upphandling av persontrafik 2020
118   Program för balansering av ekonomin 2020-2022, inklusive inledande av samarbetsförfarande

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Åminne Rasmus representant för ungdomsfullmäktige
Böhme Fredrik ekonomichef
Tenhunen Timo utbildningschef
Lindroos Markus infrastrukturchef
Bruce Marina Uutinens ersättare
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 15.5-5.6.2020