Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion
Protokoll 23.04.2020 klo 18:03 - 18:58

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
12   Mötets laglighet och beslutförhet
13   Val av protokolljusterare
14   Godkännande av föredragningslista
15   Besättande av tjänst från och med 1.8.2020: Ambulerande speciallärare (1092), placeringsställe Generalshagens skola
16   Besättande av tjänst från och med 1.8.2020: Klasslärare (1033), placeringsställe Haddom skola
17   För kännedom
18   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Bäcklund Marina ordförande
Forsblom-Helander Benita ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Hovi Karolina ledamot
Hurmerinta Anders ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Ståhl Linus ungdomsf. repr.
Fabritius Mikaela Mörskom repr.
Lindfors Annika Lappträsk repr.
Tenhunen Timo utbildningschef
Juslin Lotta sakkunnig, rektor
Markusas Karita sakkunnig, rektor

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla 15.5.-6.6.2020  
Början av 15.05.2020