Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 08.04.2020 klo 17:00 - 19:10

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
28   Mötets laglighet och beslutförhet
29   Val av sekreterare
30   Jäv
31   Justering av protokollet
32   Stadsdirektörens översikt
33 Revisionsnämndens verksamhetsberättelse 2019
34   Utvärderingsberättelsen 2019
35   Möjliga övriga ärenden
36   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Katila Laura KPMG sakkunnig, revision, sekreterare
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör

Till påseende  
I det allmänna datanätet