Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 16.06.2020 klo 17:00 - 18:46

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
15   Mötets laglighet och beslutförhet
16   Protokolljusterare
17   Godkännande av föredragningslistan
18   Rivning av Pernå kyrkoby reningsverk, val av entreprenör
19   För kännedom
20   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Turku Roger medlem
Böhme Fredrik ekonomichef
Blomberg Ulf projektledningschef/inbjuden
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.