Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 20.04.2020 klo 17:30 - 18:25

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
90   Mötets laglighet och beslutförhet
91   Protokolljusterare
92   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
93 Välfärdsöversikt för Lovisa stad och Lappträsk kommun 2019
94 Lektionernas längd på gymnasiet Loviisan lukio under läsåret 2020-2021
95   Att ansöka om statsunderstöd för kommunerna i östra Nylands social- och hälsovårdsprojekt ´ITUA - yhdessä tekemisestä´
96 Rapporten om byggnadstillsynens och miljövårdsmyndighetens uppgifter
97   Nämndernas och sektionernas beslut
98   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Perttilä Marko sakkunnig
Bruce Marina Uutinens ersättare
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla