Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 06.04.2020 klo 17:30 - 19:30

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
82   Mötets laglighet och beslutförhet
83   Protokolljusterare
84 Servicenätlösning från och med 1.8.2020
85 Avtal om gemensamt skolväsen och om avtalets utvidgning från och med 1.8.2020
86 Överlåtelse av bostadsegendom genom apport till Lovisa Bostäder Ab och försäljning av fastigheter belagda med aravabegränsningar till bolag under bildning
87 Ny anvisning för distansarbete
88   Nämndernas och sektionernas beslut
89   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Bruce Marina Uutinens ersättare
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare
Tenhunen Timo utbildningschef
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Hoff Sofia chef för småbarnspedagogik

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 9-30.4.2020.