Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 30.03.2020 klo 17:30 - 20:49

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
76   Mötets laglighet och beslutförhet
77   Protokolljusterare
78 Godkännande av bokslutet för 2019
79   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
80   Övriga ärenden
81   Stadsstyrelsens sammanträde 23.3.2020, justering av protokollet

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Siljander Paula ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Bruce Marina Uutinens ersättare
Böhme Fredrik ekonomichef
Grönholm Thomas personalchef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 6.4.2020-27.4.2020