Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 23.03.2020 klo 17:00 - 18:20

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
20   Mötets laglighet och beslutförhet
21   Val av sekreterare
22   Jäv
23   Justering av protokollet
24   Ekonomichefens översikt
25 Anmälningsärenden
26   Möjliga övriga ärenden
27   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA, sekreterare
Böhme Fredrik ekonomichef

Till påseende  
I det allmänna datanätet.