Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 23.03.2020 klo 17:30 - 20:24

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
65   Mötets laglighet och beslutförhet
66   Protokolljusterare
67 Delgeneralplan för vindkraft i Tetom i stadsdelen 30, Pernå
68   Fortsatt användning av sommarstugetomter
69   Att ändra förvaltningsstadgan för att möjliggöra elektroniska sammanträden
70   Val av ledande läkare
71   Att ansluta sig till klient- och patientdatasystemet Apotti
72   Nämndernas och sektionernas beslut
73   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
74   Övriga ärenden
75   Att inleda samarbetsförfarande för att verkställa permitteringar

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Bruce Marina Uutinens ersättare
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare
Holmström Joakim dir. för näringsliv och infrastruktur
Blomberg Ulf projektledningschef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 3-24.4.2020.