Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 11.03.2020 klo 17:00 - 18:40

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
9   Mötets laglighet och beslutförhet
10   Protokolljusterare
11   Godkännande av föredragningslistan
12 Verksamhetsberättelse och bokslut 2019
13   För kännedom
14   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Sokka-Tuomala Anne Järvinens ersättare
Blomberg Ulf projektledningschef/inbjuden
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.